Ипотека көрсөткүчтөрү

19 Мая 2017

2017-жылдын 19-майына карата МИК тарабынан 1139 насыя берилип, жалпы суммасы  1 388 867 601, 00  сомду түздү.