Ипотека көрсөткүчтөрү

30 Марта 2017

2017-жылдын 30-мартына карата МИК  тарабынан 961 насыя берилип, жалпы суммасы 1 163 171 697,00 сомду түздү.

Азыркы учурда МИК “Даяр турак жайды сатып алуу” жана “Жеке турак жайды куруу” - 2 механизмин ишке ийгиликтүү ашырып жатат. Ипотекалык насыялар МИК менен өнөктөштүктө иштеп жаткан 11 коммерциялык банк тарабынан берилүүдө: