2017-жылдын 17-февралына карата берилген насыялар

17 Февраля 2017

2017-жылдын 17-февралына карата МИК  тарабынан 829 насыя берилип, жалпы суммасы 990 547 329,00 сомду түздү.

Азыркы учурда МИК “Даяр турак жайды сатып алуу” жана “Жеке турак жайды куруу” -  2 механизмин ишке ийгиликтүү ашырып жатат. Ипотекалык насыялар МИК менен өнөктөштүктө иштеп жаткан 12 коммерциялык банк тарабынан берилүүдө: