2017-жылдын 9-февралына карата “МИК” ААК тарабынан берилген ипотекалык насыялар

09 Февраля 2017

Берилген ипотекалык насыялардын банктар боюнча көрсөткүчү 

Берилген ипотекалык насыялардын тармактар боюнча көрсөткүчү 

Берилген ипотекалык насыялардын аймактык көрсөткүчү

Ипотекалык насыялар үчүн  төлөмдөрдүн орточо маанисинин аймактык көрсөткүчү