Тизмелер

“Арзан турак жай 2015-2020” Программасынын катышуучуларын тандоонун тартиби жөнүндө Убактылуу жобого ылайык бекитилген тизмелердин колдонуу мөөнөтү жарыяланган учурдан тартып бир жылды түзөт.

Ипотекалык насыялоонун “Жеткиликтүү ипотека” (бюджеттик мекемелердин кызматкерлери) багыты боюнча “Арзан турак жай 2015-2020” Программасынын катышуучуларынын тизмелери.

А7. “Кийин сатып алуу менен ижаралык турак жай” механизми боюнча катышуучулардын 2020-жылдын 21-февралында каралган тизмеси

26. Катышуучулардын 2019-жылдын 30-декабрында каралган тизмелери – “Жеңилдетилген ипотека”

А6. “Кийин сатып алуу менен ижаралык турак жай” механизми боюнча катышуучулардын 2019-жылдын 30-декабрында каралган тизмеси

А5. “Кийин сатып алуу менен ижаралык турак жай” механизми боюнча катышуучулардын 2019-жылдын 28-ноябрында каралган тизмеси

А4. “Кийин сатып алуу менен ижаралык турак жай” механизми боюнча катышуучулардын 2019-жылдын 24-октябрында каралган тизмеси

25. Катышуучулардын 2019-жылдын 17-октябрында каралган тизмелери – “Жеңилдетилген ипотека”

А3. “Кийин сатып алуу менен ижаралык турак жай” механизми боюнча катышуучулардын 2019-жылдын 30-сентябрында каралган тизмеси

24. Катышуучулардын 2019-жылдын 29-августунда каралган тизмелери – “Жеңилдетилген ипотека”

А2. “Кийин сатып алуу менен ижаралык турак жай” механизми боюнча катышуучулардын 2019-жылдын 16-августунда каралган тизмеси

22-23. Катышуучулардын 2019-жылдын 20-майында каралган тизмелери – “Жеңилдетилген ипотека”

Ипотекалык насыялоонун “Арзан ипотека” (жеке менчик мекемелердин кызматкерлери) багыты боюнча “Арзан турак жай 2015-2020” Программасынын катышуучуларынын тизмелери.

2. Катышуучулардын 2019-жылдын 14-мартында каралган тизмелери – “Арзан ипотека”

3. Катышуучулардын 2019-жылдын 27-майында каралган тизмелери – “Арзан ипотека”

4. Катышуучулардын 2019-жылдын 13-июнунда каралган тизмелери – “Арзан ипотека”

5. Катышуучулардын 2019-жылдын 11-июлунда каралган тизмелери – “Арзан ипотека”

6. Катышуучулардын 2019-жылдын 16-августунда каралган тизмелери – “Арзан ипотека”

7. Катышуучулардын 2019-жылдын 16-августунда каралган тизмелери – “Арзан ипотека”

8. Катышуучулардын 2019-жылдын 4-сентябрында каралган тизмелери – “Арзан ипотека”

9. Катышуучулардын 2019-жылдын 23-сентябрында каралган тизмелери – “Арзан ипотека”

10. Катышуучулардын 2019-жылдын 21-ноябрында каралган тизмелери – “Арзан ипотека”

11. Катышуучулардын 2019-жылдын 30-декабрында каралган тизмелери – “Арзан ипотека”

12. Катышуучулардын 2020-жылдын 24-январында каралган тизмелери – “Арзан ипотека”

13. Катышуучулардын 2020-жылдын 21-февралында каралган тизмелери – “Арзан ипотека”