Кыргыз Республикасынын премьер-министринин буйругу

   

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН БУЙРУГУ

Бишкек шаары, 2016-жылдын 14-январы № 9-б

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 5-августундагы № 560 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн "Арзан турак жай 2015-2020" программасын (мындан ары - мамлекеттик турак жай программасы) ишке ашыруу максатында, "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык:

1. Мамлекеттик турак жай программасынын маселелерин координациялоо боюнча ведомстволор аралык комиссия түзүлсүн.

2. Мамлекеттик турак жай программасынын маселелерин координациялоо боюнча ведомстволор аралык комиссия жөнүндө жобо тиркемеге ылайык бекитилсин.

3. Кыргыз Республикасынын Экономика министрлиги "Мамлекеттик Ипотекалык Компания" ачык акционердик коому менен бирге белгиленген тартипте:

- ипотекалык кредиттөөнүн шарттарын жана социалдык турак жайдын стандарттарын, катышуучуларды тандоо критерийлерин караган ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун иштеп чыгышсын жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн кароосуна киргизишсин;

- бир айлык мөөнөттө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 5-августундагы № 560 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн "Арзан турак жай 2015-2020" программасына комиссиянын функцияларын аныктоо, ипотекалык кредиттөө системасынын моделдерин жана башка маселелер бөлүгүндө өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө сунуштарды беришсин.

4. Ушул буйруктун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын финансы жана кредиттик саясат бөлүмүнө жүктөлсүн.

 

Кыргыз Республикасынын Премьер-министри                                                                                                                        Т.Сариев