Турак жайдын стандарттары

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн “Арзан турак жай 2015-2020” программасы боюнча ипотекалык кредитке алынуучу турак жайга талаптар  

Ипотекалык кредитке алынуучу турак жайга талаптар

Зарыл болуучу документтер

1.

Эмгек ишин жүзөгө ашырган жери боюнча көп батирлүү үйдөгү батир же жеке турак үй ипотекалык кредиттин предмети болуп саналат

Укук белгилөөчү документтер, кыймылсыз мүлктүн (батирдин же жеке турак үйдүн) техникалык паспорту

2.

Ипотекалык кредитке карата күрөө берүүчүнүн менчик укугу кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органда катталууга тийиш (укук белгилөөчү документтер, менчик укугун мамлекеттик каттоо жөнүндө күбөлүк менен ырасталат). Ипотекалык кредит предмети мурунку ээсинин жеке менчигинде болушу керек (ишеним кат боюнча эмес, биринчи жактан)

Укук белгилөөчү документтер

3.

Ипотекалык кредиттин предмети өнөктөш банктын кызматкерлери тарабынан өздөрүнүн шарттары боюнча бааланат, ал өнөктөш банктын турак жайга карата минималдуу талаптарына туура келиши керек

Өнөктөш банктын минималдуу талаптарына ылайык турак жайды баалоо акты

4.


Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык ипотекалык кредиттин предмети күрөө кармоочунун пайдасына аны жоготуу же бузулуу кооптуулугунан улам ипотекалык кредит боюнча карыздын калдыгынын суммасына катышуучу тарабынан ипотекалык кредитти төгүүнүн бардык мөөнөтүнүн ичинде камсыздандырылууга тийиш

Ипотекалык кредиттин предметин милдеттүү түрдө камсыздандыруу

5.

Көп батирлүү үйлөрдөгү батирдин жалпы аянты 80 кв. метрден көп болбоого тийиш.

Жеке турак үйдүн жалпы аянты 150 кв. метрден көп болбошу керек

Укук белгилөөчү документтер, кыймылсыз мүлктүн (батирдин же жеке турак үйдүн) техникалык паспорту