Арыз берүү үчүн документтердин тизмеси

Программанын “Жеңилдетилген ипотека” багыты боюнча (бюджеттик мекемелерде иштеген жарандар) катышууга арыз берүү үчүн зарыл болгон документтердин тизмеси:

 1. Программага катышууга анкета-арыз;
 1. Паспорттун көчүрмөсүн (салыштыруу үчүн түп нускасы);
 1. Иш берүүчү тарабынан күбөлөндүрүлгөн эмгек китепчесинин көчүрмөсү;
 1. Нике тууралуу күбөлүктүн көчүрмөсүн (салыштыруу үчүн түп нускасы);
 1. Балдарынын туулгандыгы жөнүндө күбөлүктөрүнүн көчүрмөлөрүн (салыштыруу үчүн түп нускасы);
 1. Акыркы 3 жылдын ичинде Кыргыз Республикасынын бүткүл аймагында катышуучуга, катышуучунун күйөөсүнө (аялына) жана катышуучунун жашы жете элек балдарына турак жай боюнча бүтүмдөрүнүн болушу (жоктугу) жөнүндө кыймылсыз мүлккө укукту каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын маалымкаты (укукка ээ болуу маалымкаты);
 2. Зарылчылык туулса жашаган жеринен маалымкат.

Программанын “Арзан ипотека” багыты боюнча (бардык жарандар) катышууга арыз берүү үчүн зарыл болгон документтердин тизмеси:

 1. Программага катышууга анкета-арыз;
 2. Паспорттун көчүрмөсүн (салыштыруу үчүн түп нускасы);
 3. Иш берүүчү тарабынан күбөлөндүрүлгөн эмгек китепчесинин көчүрмөсү;
 4. Нике тууралуу күбөлүктүн көчүрмөсүн (салыштыруу үчүн түп нускасы);
 5. Балдарынын туулгандыгы жөнүндө күбөлүктөрүнүн көчүрмөлөрүн (салыштыруу үчүн түп нускасы);
 6. Акыркы 3 жылдын ичинде Кыргыз Республикасынын бүткүл аймагында катышуучуга, катышуучунун күйөөсүнө (аялына) жана катышуучунун жашы жете элек балдарына турак жай боюнча бүтүмдөрүнүн болушу (жоктугу) жөнүндө кыймылсыз мүлккө укукту каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын маалымкаты (укукка ээ болуу маалымкаты);
 7. Жеке ишкер катары катто күбөлүгү же ишкерлике патент жана төлөнгөн налогтор тууралуу квитанция;
 8. КР Социалдык фондунан чегерүүлөр жөнүндө маалымкат;
 9. Зарылчылык туулса жашаган жеринен маалымкат.

 

                                                                               АНКЕТА-АРЫЗ