Компания жөнүндө

Компанияны түзүү тарыхы:

   Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 5-августундагы Токтому менен  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн «Арзан турак жай – 2015-2020” Программасы  (Программа) бекитилген.

   Аталган Программаны ишке ашыруу алкагында, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн  2015-жылдын 15-июлундагы Токтому менен  «Мамлекеттик Ипотекалык Компания» Ачык акционердик коому уюшулган.

   Уставдык капиталы 10 млн. сом. (“МИК” ААКнын акционерлердин 2016-жылдын 17-февралдагы кезексиз чогулушунун чечимине ылайык компаниянын уставдык капиталы 310 млн. сомго чейин көбөйтүлгөн).

   Негизги акционери (акциялардын 100%) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик мүлктү башкаруу Фонду болуп саналат.

Компаниянын максаты:

– Кыргыз Республикасынын жарандарын турак жай менен камсыз кылуу жана жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу үчүн механизмдерди иштеп чыгуу жана шарттарды түзүү.

Компаниянын милдеттери: 

– МИКти капиталдаштырууга Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жаңыдан уюштурулуп жаткан банктын капиталына болгон учурдагы талаптарынан кем эмес деңгээлде жетишүү;
– Кыргыз  Республикасынын жарандарын ипотекалык турак-жайлык  насыялоо; 
– Кыргыз Республикасында ипотекалык насыялоонун атайын программаларын иштеп чыгуу, анын ичинде түрткү берүүчү экономикалык класстагы турак-жай сатып алуу.