КЫР
Өтүнмө берүү

КР аймактарында жаңы турак жай сатып алуу

КР аймактарында жаңы турак жай алууга 10% ипотека

КАРЖЫЛОО БАР

Көңүл буруңуздар: Бишкек жана Ош шаарларынан сырткары ишке ашырылат

Катышуучуларга болгон талап

Катышуучу: Бишкек жана Ош шаарларынын сыртында жашаган жана эмгектенген же ишкердик иш менен алектенген төмөн жана орто кирешелүү, төмөнкүдөй чектелүү кирешелери бар КР 21 жаштан 65 жашка* чейинки бардык жарандары:

 • балдары жок үй-бүлөлөр үчүн 250 евро;
 • бир баласы бар үй-бүлөлөр үчүн 350 евро;
 • эки баласы бар үй-бүлөлөр үчүн 400 евро;
 • үч баласы бар үй-бүлөлөр үчүн 425 евро;
 • төрт баласы бар үй-бүлөлөр үчүн 438 евро;
 • беш жана андан көп баласы бар үй-бүлөлөр үчүн 450 евро

(насыя алууга арыз берүү учурунда КРУБ курсу боюнча улуттук валютадагы эквивалент)

Үй-бүлөлүк статусу: Милдеттүү түрдө үй-бүлөлүү болуш керек, ушул эле учурда толук эмес үй-үбөлүү жарандар катыша алат.

Эмгек стажы: 

 • жалпы эмгек стажы 3 жылдан кем эмес же учурда иштеп жаткан уюмда стажы бир жылдан кем эмес болушу керек. 
 • эгерде зайымчы – патенттин же күбөлүктүн негизинде коммерциялык же айыл чарба ишмердиги менен алектенген жеке ишкер болсо, насыя алууга арыз берген учурдагы ишмердиги - 12 айдан кем эмес болушу керек;
 • ЖКЧ (жеке көмөкчү чарба) бар жеке жак болсо, насыя алууга арыз берген учурда ЖКЧ ишмердиги - 12 айдан кем эмес болушу керек.

Турак жай жоктугу**: Катышуучунун, анын жолдошунун (жубайынын) жана жашы жетпеген балдарынын КР аймагында менчик турак жайы болбошу керек.

Турак жай менен болгон бүтүмдөрдүн жоктугу: Программага катышууга өтүнмө бергенге чейин акыркы 3 жылда катышуучунун, анын жолдошунун (жубайынын) жана жашы жетпеген балдарынын Кыргыз Республикасынын бардык аймактарында турак жай менен болгон кандайдыр бир жарандык-укуктук бүтүмдөр болбошу керек.

Башкалар: Катышуучунун төлөө жөндөмдүүлүгү жетиштүү болушу керек.

*«МИК» ААК ишке ашырып жаткан турак жай программаларына катышууга өтүнмө берген учурда 21 жаш куракта жана акыркысын төлөп жатканда 65 жашка чейин болушу керек

**«МИК» ААК ишке ашырып жаткан турак жай программаларына катышуучунун, анын жолдошу (жубайы) жана жашы жетпеген балдары тарабынан мураска берилген турак жай 12 чарчы м. аз үлүшү болгон учурларда жол берилет.

Сатып алынып жаткан турак жайга болгон талаптар

Сатып алынуучу турак жай: Эмгек ишин жүргүзүп жаткан жерден (Бишкек жана Ош шаарларынын сыртындагы) 60 км радиустагы аралыкта болушу талап кылынат

Жалпы аянты:

 • Көп батирлүү үйдөгү батирлер - аянты 80 чарчы метрден ашык эмес 
 • Жеке турак жай - аянты 150 чарчы метрден ашык эмес

Турак жай наркы: Насыя алууга арыз берүү учурунда КР Улуттук Банкынын курсу боюнча улуттук валютадагы эквиваленттеги турак жай үчүн 30.000 еврого чейин. 

 

Насыянын негизги шарттары

Ипотекалык насыянын максаттуу багыты: Жаңы турак жай сатып алуу (баштапкы рыноктон) жана ал жерде жашоо милдеттүү шарт болуп саналат

Насыянын валютасы: Кыргыз сому

Насыянын макс. суммасы: Насыя алууга арыз берүү учурунда КР Улуттук Банкынын курсу боюнча улуттук валютадагы эквиваленттеги 24 000 еврого чейин 

Насыянын мөөнөтү:  5 жылдан 15 жылга чейин

Баштапкы төгүм: сатылып алынган жаңы турак жай наркынын 20%* кем эмес

Пайыздык чен: жылдык 10%, сатуудан салыкты кошот

Комиссия: Ипотекалык насыяны алууга байланыштуу жана башка комиссиялар алынбайт

Күрөөлүк камсыздоо: Сатып алуучу турак жай күрөөгө алынат

Камсыздандыруу:  Турак жай насыянын пайдалануу мөөнөтүнө насыя алуучу тарабынан камсыздандырылып турат

*Баштапкы төгүм жок болсо кошумча күрөө коюу мүмкүнчүлүгү бар 
 

Ипотекалык калькулятор

Сатылып алынып жаткан турак жайдын наркы

сом

500 000

9 000 000

Сатылып алынып жаткан турак жайга баштапкы төгүм

сом

Насыя боюнча пайыздык коюм (% жылдык)

%

Насыянын мөөнөтү

жыл

5 жыл

15 жыл

Насыянын пайыздык чени
Ай сайын төлөм
сом
Насыянын суммасы
сом
Эсептөө

Бөлүшүү:

сайт Sunrise студиясынан иштелип чыккан