КЫР
Өтүнмө берүү

Жеке турак жай куруу

Курулушка жана турак жай бүтүрүүгө ипотека


"РСК БАНК" ААК ЖАНА "АЙЫЛ БАНК" ААК БАНКТАР АРКЫЛУУ КЕЗЕКСИЗ БЕРИЛҮҮДӨ

Катышуучуларга болгон талап

Катышуучу: 21 жаштан акыркы төлөмдү төлөгөн учурда 70 жашка чейинки КР жараны болушу керек.   

Эмгек стажы: Жалпы эмгек стажы 2 жылдан кем эмес же учурда иштеп жаткан уюмда стажы бир жылдан кем эмес болушу керек.

Жер тилкеси: Катышуучунун турак жай курууга арналган менчик жер тилкеси же болбосо бүтө элек үйү болушу керек

Турак жай жоктугу*: Катышуучунун, анын жолдошунун (жубайынын) жана жашы жетпеген балдарынын КР аймагында менчик турак жайы болбошу керек. 

Турак жай менен болгон бүтүмдөрдүн жоктугу: Программага катышууга өтүнмө бергенге чейин акыркы 3 жылда катышуучунун, анын жолдошунун (жубайынын) жана жашы жетпеген балдарынын Кыргыз Республикасынын бардык аймактарында турак жай менен болгон кандайдыр бир жарандык-укуктук бүтүмдөр болбошу керек.

Башкалар: Катышуучунун төлөө жөндөмдүүлүгү жетиштүү болушу керек. 

*Программага катышуучуда, анын жолдошунда (жубайында) жана жашы жетпеген балдарында 20 чарчы м. аз болгон турак жай үлүшү болгон учурларда Программага катышууга жол берилет

 

Турак жай курууга болгон талаптар

Күүрөөлүк камсыздандыруу: Турак жай курууга арналган жер участогу катышуучунун жеке менчигинде болуш керек, карыздык милдеттер же соттук териштирүүнүн предмети болбошу керек. Келечекте курулган турак жай дагы ипотекалык насыянын предмети болуп саналат

Жалпы аянты: 150 чарчы метрден ашык эмес 

Керектүү документтер: 

  • Турак жай куруу долбоору (тийиштүү органдар менен бекитилген)
  • Курууга смета (лицензиясы бар инженер-сметчи тарабынан бекитилген)

Куруу мөөнөтү: ипотекалык насыя алган күндөн тартып 18 айдан ашык эмес болушу керек 

Турак жайдын наркы: Иштерди жана жумшалган курулуш материалдарын эске алганда 1 чарчы м. 70 000 сомдон көп эмес болушу керек.

 

Насыянын негизги шарттары

Ипотекалык насыянын максаттуу багыты: Турак жай куруу же бүтө элек үйдү куруп бүтүрүү 

Насыянын валютасы: Кыргыз сому

Насыянын макс. суммасы: 4 000 000 сомго чейин

Насыянын мөөнөтү: 15 жылдан 25 жылга чейин

Жеңилдетилген мезгил: Курулуш учурунда катышуучуга пайызды гана төлөө, ал эми карыздын негизги суммасын курулуш аяктагандан жана колдонулууга берилгенден кийин гана төлөө мүмкүнчүлүгү берилет

Баштапкы төгүм: Жеке турак жай курулушунун сметалык наркынын суммасынан 20% кем болбоого тийиш же бүтө элек үйдүн курулушуна жумшалган курулуш материалдар (өздүк салым эсебине турак жай доолбоорун жана курулуш сметасын түзүү кызматына кеткен чыгашалар кабыл алынат)*

Пайыздык чен: 

  • Курулуш мезгилинде - 8% жылдык
  • Курулуш аяктагандан кийин - 4% жылдык

Комиссия: Ипотекалык насыяны алууга жана башка комиссиялардын жоктугу

Күрөөлүк камсыздоо: Жер участогу, келечектеги турак жай күрөөгө алынат

Камсыздандыруу: Турак жай курулушу аяктагандан кийин жалпы пайдалануу мөөнөтүнө насыя алуучу тарабынан камсыздандырылып турат.

 

Турак жай курууну насыялоо этаптары

  • Банк насыянын максималдуу мүмкүн болуучу суммасын бекитет, бекитилген суммасынын алкагында турак жай долбоордук-сметалык документтерин даярдайт
  • Турак үйдү курууга бекитилген долбоорду бергенден кийин Банк этабы менен турак үйдү курууга каражаттарды бөлөт

                 1-этап. Пайдубалды орнотууга

                 2-этап. Дубалдарды курууга

                 3-этап. Полдорду жана чатырды жабуу

                  4-этап. Жасалгалоо иштери

  • Курулуш иштери толук аяктаган соң, турак жай архитектуранын жергиликтүү органдарынын өкүлдөрүнүн катышуусунда пайдаланууга берилиши керек. 
  • Кыймылсыз мүлккө укукттарды каттоо департаментинде даяр турак жай каттоодон өткөрүлөт жана турак жайдын техникалык паспорту алынып, банкка күрөөнү кайрадан каттоо үчүн берилет.


*Бардык чыгымдар документ (квитанциялар, чектер) менен тастыкталыш керек 

Ипотекалык калькулятор

Сатылып алынып жаткан турак жайдын наркы

сом

500 000

9 000 000

Сатылып алынып жаткан турак жайга баштапкы төгүм

сом

Насыя боюнча пайыздык коюм (% жылдык)

%

Насыянын мөөнөтү

жыл

5 жыл

15 жыл

Насыянын пайыздык чени
Ай сайын төлөм
сом
Насыянын суммасы
сом
Эсептөө

Бөлүшүү:

сайт Sunrise студиясынан иштелип чыккан