КЫР
Өтүнмө берүү

Сатып алуу мүмкүнчүлүгү менен ижарага алуу

Пайдалуу ижара 

МИК турак жай фондусунда өлкөнүн төмөнкү шаарларында жана айылдарында ижарага алууга турак жайлар бар:

Токмок ш., Балыкчы ш., Ак-суу а. (Москва р-ну), Новопокровка а. (Ыссык-Ата р-ну).

Толук маалымат алуу үчүн «ГИК» ААКна кайрылыңыз.

Катышуучуларга болгон талап

 

Катышуучу: 21 жаштан акыркы төлөмдү төлөгөн учурда 70 жашка чейинки КР жарандары.

Эмгек стажы: Жалпы эмгек стажы 2 жылдан кем эмес же учурда иштеп жаткан уюмда стажы бир жылдан кем эмес болушу керек.

Турак жай жоктугу**: Катышуучунун, анын жолдошунун (жубайынын) жана жашы жетпеген балдарынын КР аймагында менчик турак жайы болбошу керек.

Турак жай менен болгон бүтүмдөрдүн жоктугу: Программага катышууга өтүнмө бергенге чейин акыркы 3 жылда катышуучунун, анын жолдошунун (жубайынын) жана жашы жетпеген балдарынын КР бардык аймактарында турак жай менен болгон кандайдыр бир жарандык-укуктук бүтүмдөр болбошу керек.

Башкалар: Катышуучунун төлөө жөндөмдүүлүгү жетиштүү болушу керек.

*«МИК» ААК ишке ашырып жаткан турак жай программаларына катышууга өтүнмө берген учурда 21 жаш куракта жана акыркысын төлөп жатканда 70 жашка чейин болушу керек

**«МИК» ААК ишке ашырып жаткан турак жай программаларына катышуучунун, анын жолдошунда (жубайында) жана жашы жетпеген балдарында 20 чарчы м. аз болгон турак жай үлүшү болгон учурларда Программага катышууга жол берилет

 

Ижаранын негизги шарттары
Ипотекалык насыянын максаттуу багыты: МИК турак жай фондусунан кийин сатып алуу менен турак жай ижарасы, ижарачы милдеттүү түрдө жашашы керек

Насыянын валютасы: Кыргыз сому

Насыянын мөөнөтү:  5 жылдан 25 жылга чейин

Баштапкы төгүм: талап кылынбайт

Пайыздык чен:

жылдык 4% "Жеңилдетилген ипотека" багыты боюнча (бюджеттик уюмдардын кызматкерлери үчүн)

жылдык 8% "Арзан ипотека" багыты боюнча (жарандардын бардык категориялары үчүн)

Комиссия: Ипотекалык насыяны алууга байланыштуу жана башка комиссиялар алынбайт

Кепилдүүлүк: МИК талап кылууга укуктуу

Мониторинг: МИК ижаранын туура колдонуусун жана объектин талаптагыдай пайдаланышына көзөмөл жүргүзөт

Насыя тарыхы: Арыз бергенге чейин 3 (үч) жыл ичинде катышуучунун, анын жолдошунун (жубайынын) жана кепил берүүчүнүн насыя тарыхы терс болбошу керек.

Камсыздандыруу: Турак жай  жалпы пайдалануу мөөнөтүнө ижарачы тарабынан камсыздандырылып турат.

Ипотекалык калькулятор

Сатылып алынып жаткан турак жайдын наркы

сом

500 000

9 000 000

Сатылып алынып жаткан турак жайга баштапкы төгүм

сом

Насыя боюнча пайыздык коюм (% жылдык)

%

Насыянын мөөнөтү

жыл

5 жыл

15 жыл

Насыянын пайыздык чени
Ай сайын төлөм
сом
Насыянын суммасы
сом
Эсептөө

Бөлүшүү:

сайт Sunrise студиясынан иштелип чыккан