КЫР
Өтүнмө берүү

Тизмелердин мөөнөтү

Июнь 1, 2020

Эскертебиз, КР Өкмөтүнүн 2020-жылдын 22-апрелиндеги № 213 токтому кабыл алынгандан кийин Программага катышуу мөөнөтүнө чектөөлөр жоюлду. Мындан ары, мамлекеттик ипотекалык насыяга арыз бергенден кийин жана Программанын катышуучуларынын тизмесине киргенден кийин, насыя алганга чейин тизде болосуздар. Ошентип, жыл сайын документтердин топтоп жаңыртуунун жана ипотекалык насыялоо мамлекеттик программасына катышуу үчүн жаңы арыздын кажети жок.

сайт Sunrise студиясынан иштелип чыккан