КЫР
Өтүнмө берүү

Ипотека күрөөлүк жөнүндө

Июнь 12, 2020

Мамлекеттик ипотекалык насыялоо секторуна жергиликтүү жана чет өлкөлүк инвестицияларды системалык түрдө тартуу максатында ипотекалык баалуу кагаздар (ИБК) рыногун өнүктүрүүМИКтин ишмердүүлүгүнүн негизги багыттарынын бири.

2018-жылда МИК, жарандардын кеңири категорияларын ипотекалык насыялар менен камсыздоо үчүн ИБК чыгаруу аркылуу мамлекеттик ипотекалык насыялоо секторуна акча каражаттарын тартты.

ИБКын чыгарылышы КР мыйзамдары менен жөнгө салынат, тактап айткандаКүрөө жөнүндөжанаИпотекалык баалуу кагаздар жөнүндөМыйзамдар. ИБК чыгарылышыипотека күрөөлүк” - ипотека менен камсыздалган милдеттенмелерди канааттандырууга укугун ырастоочу ордердик баалуу кагаз, менен камсыздалат.

Ушуга байлыныштуу ИБК чыгаруу үчүн мамлекеттик турак жай программаларын алкагында ипотекалык насыя алуучулар ипотека күрөөлүктү түзүш керек.

Ипотека күрөөлүгү төмөнкүлөрдү камтышы керек:

күрөө берүүчүнүн, ошондой эле инсандыгын ырастоочу документ жөнүндө маалыматтарды;

насыянын суммасы, пайыздык чендин өлчөмү;

ипотеканын мамлекеттик катталышы жөнүндө маалыматтарды жана ипотека күрөөлүгүнүн мамлекеттик катталышы жөнүндө белгини;

ж.б. ипотекалык күрөөлүктү түзүүгө керек болгон маалыматтар.

Жогоруда аталган маалыматтар өзгөрүлгөн учурда, ошондой эле пайыздык чендер төмөндөгөндө жаңы маалыматты эске алып, ипотека күүрөөлүк кайрадан мамлекеттик каттоодон өтүш керек.

сайт Sunrise студиясынан иштелип чыккан