КЫР
Өтүнмө берүү

Мамлекеттик Ипотекалык Компания мурда берилген ипотекалык насыялардын жылдык пайыздык чендерин түшүрүүнү улантып жатат

Фев. 4, 2022

 

Мамлекеттик Ипотекалык Компаниянын Башкармалыгы жүргүзгөн сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында «Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН» ААК, Банк «Бай-Түшүм» ААК, «Демир Кыргыз Интернэшнл» банктары аркылуу берилген ипотекалык насыялардын пайыздык чендерди төмөндөтүү «Айыл Банк» ААКда ипотекалык кредиттерди кайра каржылоо жолу(рефинансирование) менен ишке ашырылат турган болду.

Жылдык пайыздын чендерди төмөндөтүү талаптарды аткарган зайымчыларга гана түшүрүлөт:

  • Кредиттик келишимдерге, күрөө келишимдерине толуктоолорго тиешелүү кошумча келишимдерди түзгөн;
  • Жаңыланган камсыздандыруу полис;
  • Мөөнөтү өтүп кеткен карызды толугу менен төлөө;
  • "Жеке турак-жай курулушу" продуктусу боюнча курулушту аяктоо этаптарын кечиктирбөө.

Кайра каржылоонун шарттары төмөнкүдөй:

• Төлөө жөндөмдүүлүгү боюнча «Айыл Банк» ААКтын бардык ички ченемдик документтерине ылайык келген карыз алуучулар кайра каржылоого жатат;

• Кайра каржылоо процесси Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана «Айыл Банк» ААКтын ички ченемдик укуктук актыларына ылайык жүзөгө ашырылат;

• «Жеке турак жай курулушу» продуктусу боюнча ипотекалык кредиттер курулуш аяктагандан кийин кайра каржылоого жатат;

• Рефинансылоонун суммасы - «МИК» ААКсына кайра каржылоого арыз берүү учурундагы учурдагы ипотекалык кредиттин калдыгы;

• Кайра каржылоо мөөнөтү – учурдагы кредиттик келишим боюнча калган мөөнөт;

• Зайымчынын пайыздык чени:

Зайымчы ипотекалык насыя алып жатканда төлөгөн алгачкы төлөм

Учурдагы пайыздык чен

 

Кайра каржылоодон кийинки пайыздык чен

30%

6%

4%

 

20%

7%

5%

 

10%

8%

 

6%

Турак жай курулушу аяктагандан кийин

10%

4%

 

• Пайыздык чендин төмөндөшү «Айыл Банк» ААКсы кайра каржыланган күндөн тартып болот;

Камсыздандыруу Программанын талаптарына жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүзөгө ашырылат;

• Ипотекалык облигациялар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык чыгарылат.

Эгерде сиз жогоруда айтылган шарттарга жана критерийлерге жооп берсеңиз, пайыздык ченди төмөндөтүү максатында ипотекалык кредитиңизди кайра каржылоо үчүн жашаган жериңизге жакын «Айыл Банк» ААКнын филиалдарына кайрылыңыз.

Филиалдардын тизмеси менен «Айыл Банк» ААКнын расмий сайтында же https://ab.kg/affiliates шилтемеси аркылуу таанышууга болот.

Өзүңүздөргө белгилүү болгондой Мамлекеттик Ипотекалык Компания 2021-жылы “Жеңилдетилген ипотека” багыты боюнча 2021-жылдын 1-январына чейин берилген ипотекалык кредиттер боюнча жылдык пайыздык чендерди 2% төмөндөтүү чечими кабыл алынган.

2021-жылдын 1-октябрынан тартып бардык Өнөктөш банктар(«Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН» ААК, Банк «Бай-Түшүм» ААК, «Демир Кыргыз Интернэшнл» банктарынан сырткары) пайыздык чендерди акырындык менен төмөндөтүү процессин баштаган.

 

 

сайт Sunrise студиясынан иштелип чыккан