КЫР
Өтүнмө берүү

Аудитордук корутунду

Июнь 5, 2020

Мамлекеттик ипотекалык компания, көзкарандысыз аудит тарабынан тешерүүнүн жыйынтыгы чыккандыгын билдирет.

Көзкарандысыз аудиттин корутундусуна ылайык, компаниянын финансылык отчеттору туура, чындыкка дал келген маалыматтарды чагылдырат.

Көзкарандысыз аудитордук отчет 2020-жылдын 5-июнунда өткөрүлгөн акционерлердин жылдык жалпы чогулушунда жактырылды.

Көзкарандысыз аудитордук текшерүүнүн кортунудусу менен төмөнкү шилтеме аркылуу таанышсаңыздар болот:

https://gik.kg/media/file/Audir.finansovaja_otchetnost_za_2019g-povernut.pdf

сайт Sunrise студиясынан иштелип чыккан