КЫР
Өтүнмө берүү

Өздүк турак жай фондун түзүү

Кийин сатып алуу мүмкүнчүлүгү менен узак мөөнөттүү ижарага берүү максатында МИК кыймылсыз мүлк рыногунан даяр турак жайды сатып алуу аркылуу өзүнүн турак жай фондун түзөт.

Бөлүшүү:

сайт Sunrise студиясынан иштелип чыккан