КЫР
Өтүнмө берүү

Ипотекалык баалуу кагаздар

Ипотекалык баалуу кагаздар - ипотекалык жабымы бар облигациялар же болбосо катышуунун ипотекалык сертификаттары.

Кыргыз Республикасындагы ипотекалык баалуу кагаздарды өнүктүрүү тарыхы.

Мамлекеттик Ипотекалык Компания 2018-жылдын июлунда биринчи жолу документтик эмес формада ипотекалык баалуу кагаздарын (ИБК) чыгарды.

ИБК каражаттарды салуунун эң ишенимдүү куралдарынын бири болуп саналат. Бул баалуу кагаздар өз ээлерине башка инвесторлордун (вексель, аманат жана депозиттик сертификаттарды кармоочулардын) алдында артыкчылык укугун берет.

Көптөгөн өлкөлөрдө ипотекалык баалуу кагаздар аркылуу ипотекалык насыялоонун кайра каржылоо булактары түзүүлүп, ипотекалык насыялоону өнүктүрүүгө жардам берет. Ипотекалык баалуу кагаздар - эркин акча каражаттарынын рыногунда пенсиялык фонд, коммерциялык банктар, камсыздандыруу компаниялар сыяктуу институционалдык жана жеке инвесторлордун каражаттарын топтоо аркылуу ипотекалык насыялоону өнүктүрүүгө салым кошот.
 

Бөлүшүү:

сайт Sunrise студиясынан иштелип чыккан