КЫР
Өтүнмө берүү

Ипотекалык калькулятор

Сатылып алынып жаткан турак жайдын наркы

сом

500 000

15 000 000

Сатылып алынып жаткан турак жайга баштапкы төгүм

сом

Насыя боюнча пайыздык коюм (% жылдык)

%

Насыянын мөөнөтү

жыл

5 жыл

15 жыл

Насыянын пайыздык чени
Ай сайын төлөм
сом
Насыянын суммасы
сом
АЙ/ЖЫЛ АР БИР АЙЛЫК ТӨГҮМДҮН ӨЛЧӨМҮ КАРЫЗДЫ ЖАБУУ ПАЙЫЗДАРДЫ ЖАБУУ ТӨЛӨМДӨН КИЙИН КАРЫЗДЫН КАЛДЫГЫ
сайт Sunrise студиясынан иштелип чыккан