КЫР
Өтүнмө берүү

Ченемдик-укуктук база

Турак жайдын стандарттары
Ноя. 19, 2019

КР Өкмөтүнүн Турак жай программасы
Авг. 24, 2017

Мыйзамдар
Май 4, 2017

КР Өкмөтүнүн “Арзан турак жай 2015-2020” программасынын катышуучуларын тандоонун тартиби жөнүндө убактылуу жобо
Апрель 14, 2016

сайт Sunrise студиясынан иштелип чыккан