Ипотека ийгиликтери

  • 05 Марта 2016

    Арзан турак-жай рыногун түзүү, өнүктүрүү – биздин өлкөнү социалдык-экономикалык жактан өнүктүрүүдөгү башкы милдеттердин бири. Жарандардын жыргалчылыгы, турак-жай курулушунун өсүшү, банк секторунун жана баалуу кагаздар рыногунун өнүгүүсү бул маселелерди чечүүгө, бул же тигил ыкмаларды тандоонун өзүнөн дагы коз каранды. Ипотека рыногунун катышуучулары бүгүнкү күнгө карата кандай чараларды көрүп, кандай чечимдерди кабыл алып жатышканы, тандап алынган шарттардын таасир этүү деңгээли жана дарамети тууралуу “Кабар” агенттиги «Стандарт KG» рейтингдик агенттиктин башкаруучу директору Андрей Залеподон билүүгө аракеттенген.