Мамлекеттик ипотекалык компания “МИК” (Кыргыз Республикасы) жана Корея турак-жайды каржылоо корпорациясынын (Түштүк Корея) ортосунда "Өз ара түшүнүшүү жөнүндө Меморандумуна" кол коюлду.

12 Марта 2019

Мамлекеттик ипотекалык компания “МИК” (Кыргыз Республикасы) жана Корея турак-жайды каржылоо корпорациясынын (Түштүк Корея) ортосунда "Өз ара түшүнүшүү жөнүндө Меморандумуна" кол коюлду.

http://gik.kg/ru/news/full/779.html