“МИК” ААК башкармалыгынын төрагасынын Шамкеев Б.А. жаны жылдык куттуктоосу.

31 Декабря 2018

 “МИК” ААК башкармалыгынын төрагасынын Шамкеев Б.А. жаны жылдык куттуктоосу.

http://gik.kg/ru/news/full/731.html