"Мамлекеттик ипотекалык компания" ААКнун ипотекалык баалуу кагаздары «Кыргыз Фондулук Биржа» ЖАКнун расмий тизмесине киргизилди.

27 Декабря 2018

"Мамлекеттик ипотекалык компания" ААКнун ипотекалык баалуу кагаздары «Кыргыз Фондулук Биржа» ЖАКнун расмий тизмесине киргизилди.

"Кыргыз Фондулук Биржа" ЖАКнун Листинг комитетинин 2018-жылы 19-декабрында кабыл алынган чечимине ылайык "Мамлекеттик ипотекалык компания" ААКнун ипотекалык облигациялары Биржанын расмий тизмесинин "Blue Chips" категориясына киргизилген.

Листингден откон баалуу кагаздар ишенимдууроок болгондуктан кобуроок талапка ээ. “Blue Chips» категориясындагы баалуу кагаздардын негизги артыкчылыгы болуп, инвесторлордун бул баалуу кагаздардан алган пайыздык кирешесине Салык кодексинин 167 ченемине ылайык киреше салыгын төлөөдөн бошотулат.                                                                                                              

Ипотекалык облигациялардын экинчи эмиссиясынын ачык сунуштоонун шарттары жана проспектиси менен бул жерден тааныша аласыздар, ал эми сатып алуу томонку дарек боюнча кайрыла аласыздар:                                                                                                                                   

андеррайтер - ФК "Сенти" ЖЧК лицензия ГСРиН за ФР при ПК КР серия ЦБ – 0021, регистрациялык номер 173 от 18.05.2018г                                                                                                                             

Жайгашкан жери, почта дареги жана байланыш тел номерлери:                                                              

Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Чүй пр. 219, 9-кабат                                                                         

 Тел: +996 (312) 61-46-21, 61-46-47. Тел: +996 (312) 61-00-25.                                                         

www.senti.kg, электрондук дарек: senti@senti.kg же                                                                      

"Мамлекеттик ипотекалык компания" ААК                                                                                      

Жайгашкан жери, почта дареги жана байланыш тел номерлери:                                                    

Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, көч. Токтогул, 228                                                                            

Тел: + 996 312 61 06 77, 996 312 61 06 79                                                                                           

www.gik.kg, электрондук дарек: info@gik.kg