Ипотекалык жабым менен камсыздалган облигациялар

06 Декабря 2018

2018-жылдын 30-ноябрында “Мамлекеттик Ипотекалык Компания” ААКу (“МИК” ААК) КР Экономика министрлигинин аянтында “Ипотекалык жабым менен камсыздалган облигациялар” жөнүндө тегерек стол өткөрдү.       

Тегерек столго “Айыл Банк” ААК, “ Эл аралык Аэропорт Манас” ААК, “Кыргызтелеком” ААК сыяктуу ири мамлекеттик ишканалардын өкүлдөрү катышты.

“Ипотекалык жабым менен камсыздалган облигациялар” баалуу кагаздар рыногунда инвестициялоонун механизми болуп саналат. “Ипотекалык жабым менен камсыздалган облигацияларга” инвестициялар “консервативдүү инвестициялоо түрүнө” таандык жана тобокелдиксиз болуп саналат, анткени кирешенин пайызын жана капиталды 100% сактоого кепилдик берет.

Бүгүнкү күндө баасынын төмөндөшүн көрсөтпөгөн активдердин бири болгон кыймылсыз мүлк менен камсыздалгандыктан, “Ипотекалык жабым менен камсыздалган облигациялар” көп өлкөлөрдүн каржы рынокторунда сурамга ээ болгон каржылык интсрументи болуп саналат. Ипотекалык сертификаттар жана облигациялар дүйнөлүк фондалык рыноктордун салмактуу үлүшүн (40% чейин) ээлегендиктен, акча каражаттарынын акциялар рыногунан кыймылсыз мүлк рыногуна өтүүнү камсыздайт.

Аталган өзгөчүлүктөрдүн аркасынан “Ипотекалык жабым менен камсыздалган облигациялар” каржы секторунун ири оюнчуларына (мамлекеттик компаниялар, камсыздандыруу уюмдар, мамлекеттик пенсиялык фонддор) жагумдуу инвестициялоо инструменти болууда.

Эскертип кетсек, 2018-жылдын июль айында “МИК” ААКу эгемендүү Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу “Ипотекалык жабым менен камсыздалган облигацияларды” чыгарды. Баалуу кагаздардын чыгаруусунун көлөмү – 200 млн. сом, айлануу мөөнөтү 2 жыл, купондук чен жылдык 8,3 %. Эки айдын ичинде “Ипотекалык жабым менен камсыздалган облигацияларды” сатуу тууралуу биринчи келишимге кол коюлду, бул болсо бир гана “МИК” ААКу үчүн эмес ошондой эле өлкөнүн бүткүл каржы рыногу үчүн маанилүү көрүнүш.  Жылдык 8,3 % болгон купондук чен мамлекеттик баалуу кагаздардын ченине караганда 0,7 пайыздык пунктка өйдө болгондугун белгилейбиз.

Ошондой эле, 2018 жылдын 29-ноябрында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Каржы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматы тарабынан акыркы шарттарга ылайык ипотекалык жабым менен камсыздалган облигициялар проспектине өзгөртүүлөр киргизилди:
1) ипотекалык жабым менен камсыздалган облигициялардын экинчи айкын чыгаруу проспектине төмөнкү пунктартар боюнча өзгөртүүлөр киргизилген:
- проспектин аталышынын бөлүгүндө;
- п. 5.11. Баалуу кагаздарды айкын сунуштоо боюнча шарттарын жана мөөнөттөрүн;
- п. 5.18. Биржанын листингине Эмитенти киргизилгендигин көрсөтүү;
- п. 5.21. Ипотекалык баалуу кагаздарды камсыздоо жөнүндө маалыматтар;
- п. 8.4. Ипотекалык жабым менен камсыздалган бар ар бир облигациянын ээсинин укуктары;
- п. 8.5. Ипотекалык жабым менен камсыздалган облигацияларды жайгаштыруу мөөнөтү жана тартиби;
- п. 6.5. Көз карандысыз аудитор жана ипотекалык жабымды ишеним башкаруу тууралуу маалыматтар.
2) ипотекалык жабым менен камсыздалган облигациялардын айкын сунуштоосунда төмөнкү пунктарга өзгөртүүлөр киргизилген:
- п. 5. Ипотекалык жабым менен камсыздалган облигацияларды жайгаштыруу мөөнөтү жана тартиби;

- п. 13. Ипотекалык жабым менен камсыздалган облигацияларды камсыз кылуу боюнча милдеттенмелерди аткаруу жөнүндө маалыматттар.

"МИК" ААКун  “Ипотекалык жабым менен камсыздалган облигациялардын” биринчи айкын чыгаруусунун шарттары менен бул жерден таанышсаңыз болот. Кошумча маалымат алуу үчүн телефондор:
(312) 61 06 79 – "МИК" ААК.

(312) 61 45 89; (559) 61 00 25 – СЕНТИ Каржы компаниясы.