Пайыздык чендердин төмөндөшү

13 Ноября 2018

“2018-жылдын 1-ноябрынан баштап “МИК” ААКу КР Өкмөтүнүн “Арзан турак жай 2015-2020” Программасынын (Программа) ишке ашыруусунун алкагында ипотекалык насыялоо боюнча жаңыдан берилген ипотекалык насыялардын пайыздык ченин жылдык 7% чейин төмөндөттү”.

2018-жылдын 1-ноябрынан баштап “МИК” ААКу ипотекалык насыялоо боюнча баштапкы төгүмгө жараша жаңыдан берилип жаткан насыялардын пайыздык чендерин жылдык 8-10%дан жылдык 7-9% төмөндөттү. Ипотекалык насыя боюнча пайыздык чендин төмөндөшү турак жайдын жеткиликтүүлүгүн жогорулатуучу чаралардын бири болуп саналат.

Ал эми, 2018-жылдын 31-октябрына чейин берилген ипотекалык насыялардын пайыздык чени жылдык 8-10% деңгээлинде калат. Бардык насыялардын пайыздык чендерин бирдей деңгээлге төмөндөтүү 2019-жылында пландаштырууда.

Программа алкагында биринчи ипотекалык насыя 2016-жылдын 30-мартында жылдык 12-14% чени менен берилген. Ишмердүүлүгүнүн эки жарым жыл аралыгында КР Өкмөтүнүн колдоосунун натыйжасында “МИК” ААКу ипотекалык насыя боюнча пайыздык ченди 5 пайыздык пунктка төмөндөттү, бул болсо коммерциялык банктар үчүн өздөрүнүн ипотекалык насыяларынын пайыздык чендерин төмөндөтүүгө демилге берүүчү фактору болду. Салыштыруу үчүн, 2015-жылда коммерциялык банктардын ипотекалык насыялоонун орточо өлчөнгөн пайыздык чендери жылдык 19-20% деңгээлинде болчу, ал эми 2018-жылдын сентябрь айында орточо өлчөнгөн пайыздык чен жылдык 14,7% төмөндөдү (КР УБ маалыматы боюнча).

“МИК” ААКу тарабынан берилген ипотекалык насыялардын көлөмү өлкөнүн банктык системасынын ипотекалык насыялардын насыялык портфелинин үчтөн бир бөлүгүн түзөт. 3,5 миңден ашык үй-бүлө болгон “МИК” ААКун зайымчылары 210 миңден чарчы метрден ашык турак жайды сатып алышты.