2018 жылдын 14 сентябрында "Кыргызстан" ЖАК камсыздандыруу компаниясы «МИК» ААК-у биринчи жолу чыгарган ипотекалык жабуу менен камсыздалган облигацияларды 5000000 сомго сатып алган.

24 Сентября 2018

2018   жылдын   14  сентябрында "Кыргызстан"  ЖАК  камсыздандыруу компаниясы «МИК» ААК-у биринчи   жолу  чыгарган  ипотекалык жабуу менен  камсыздалган облигацияларды    5000000 сомго  сатып  алган.

"Кыргызстан" ЖАК камсыздандыруу  компаниясы  27  жылдан  бери  иштеп  келе  жатат. Компаниянын  уставдык капиталы  150  млн  сомдон  ашуун  түзөт .

Компаниянын башкы директору Aдeнoва Мария Сафаровна- Кыргыз Республикасынын   Ардактуу экономистин айтымында«Мамлекеттик Ипотекалык Компания» ААК-ун   өлкөдөгү  ипотекалык рыноктун өнүгүүсүнө чоң салымын кошконун  белгиледи, жана  ошондой эле   Кыргызстандын жалпы экономикасынын  прогрессине түрткү болушун белгиледи.

Ошого карата 2019 -жылдын 19-сентябрында  "Мамлекеттик Ипотекалык Компания" ААК-у  жана Ооо Финансылык Компания "Сенти  "Ипотекалык баалуу кагаздар" механизми жөнүндө таныштуруу жолугушууну өткөрдү.

Жолугушуудагы  презентациялар :

1) Ос ОО  Финансылык  Компания "Сенти"-нин  презентациясы :  “Кыргыз Республикасынын  фонддук биржасы”.

2)"МИК" ААКун  презентациясы:  “ Инвестицияларды тартуу боюнча “Арзан турак жай 2015-2020" программасынын  алкагында  “МИК” ААК-нун  ишмердүүлүгү”.

3) "МИК" ААКун презентациясы: "Ипотекалык жабуу менен жабылган облигациялар".

Жолугушууга “МИК” ААКун өнөктөш банктар  жана  башка өлкөнүн финансы-кредиттик уюмдар  катышты.

Жолугушууну  “МИК” ААК ун Кыргыз Республикасынын экономика министринин орун басары  Алыбаев  Автандил Шейшенбекович расмий саламдашуу сөзү  менен баштады:

"Бүгүн бизде  өзгөчө кун-биринчи жолу Кыргызстанда  "Ипотекалык баалуу кагаздар"  жаны каржы  инструменти  ишке  ашырылды. “МИК” ААК-му ипотекалык баалуу кагаздарды чыгарып  фонддук биржага сатуу үчүн жайгаштырды.

ИБК ипотекалык жабуу менен камсыздалып тобокелдиги төмөн  болгону учун өлкөнүн жергиликтүү инвесторлордон сырткары эл аралык  инвесторлорго сатып алууга демилге берет деп умуттөнүүдөмүн. Экинчилик ипотекалык рыногун  өнүктурүү маселеси   КР  Өкмөтү тарабынан  “Арзан турак жай 2015-2020” программасында каралган, азыркы учурда  биз ушул маселени  аткаруудабыз.

Эркин акча каражаттарын тартуу абдан маанилүү, себеби бул курулуш тармагын  жана  жалпы экономиканы өнүктүрүүнүн катализатору болуп эсептелинет, жана калктын социалдык абалы  жогорулатуу күтүлүүдө.

Кыргыз Республикасынын фондук биржасы  жана  Госфинадзор экономиканын башка тармактарында узак мөөнөттүү каражаттарды тартуу максатында жана  баалуу кагаздардын башка түрлөрүн иштеп чыгууга  бардык аракеттерин  жумшаш керек. Натыйжада  чет өлкөлүк карыз боюнча өлкөнүн көз карандылыгын азайтууга жана улуттук капитал рыногун көлөмүн көтөрүүө мүмкүнчүлук түзөт..

Кыргыз Республикасынын Экономика министрлиги инвесторлордун кызыкчылыгын коргоо  максатында  мыйзамдарды  жакшыртууга  колдоо көрсөтөт.”

Өлкөнүн  инвестициялык мүмкүнчүлүктөрүн ипотекалык насыялоо чөйрөсүнө катыштырууга демилге берүүгө жана улуттук масштабда анын кайра каржылоо механизмин ишке ашырууга жардам көрсөтүү үчүн 2016 жылы  Кыргыз Республикасынын "Ипотекалык баалуу кагаздар  жөнүндө" мыйзамы кабыл алынган.

2018-жылдын июль айында “МИК” ААКу биринчи жолу документсиз “ипотекалык баалуу кагаздарын” чыгарды.

•          Ипотекалык жабуу менен жабылган облигацияларды  мамлекеттик каттоо датасы жана мамлекеттик каттоо номери чыгарылган  KG0602213819 29. 06. 2018-ж.

•          Ипотекалык жабуу менен жабылган Расмий облигацияларды Расмий жайгаштыруу менен ипотекалык жабуу менен жабылган "МИК" ААК-му менен 16. 07. 2018-ж.

•          Чыгаруунун көлөмү 200 000 000 сом,мөөнөтү 24 ай, купондук чен 8,3%.

Ипотекалык жабуу менен жабылган  облигацияларды камсыз суммассы

240 000 000 сом.

Ипотеканы прогрессивдүү өнүктүрүү үчүн жана жаңы насыя берүү үчүн банктардын насыя бергенге кеткен каражаттарын толуктаган үзгүлтүксүз иштеген кайра каржылоо системасы зарыл.

“Мамлекеттик Ипотекалык Компаниянын” ААК-нун  максаты:

Кыргыз  Республикасынын  жарандарын  турак  жай менен камсыз  кылуу жана  жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу үчүн механизмдерди иштеп чыгуу жана шарттарды түзүү, ошондой эле  Кыргыз  Республикасынын жарандарын ипотекалык турак-жайлык   насыялоо  жана  ипотекалык  насыялоонун атайын  программаларын иштеп чыгуу.

Дүйнөлүк практикада  «Ипотекалык баалуу кагаздар»  бардык турлөру  боюнча туруктуулугун билдирет, анткени  алар 120 пайызга камсыз кылынат,  ошондуктан алардын  жашоо  цикли  стабилдүү  болуп эсептелинет.

Көптөгөн өлкөлөрдө ипотекалык баалуу кагаздардын өнүккөн рыногу аркылуу биринчилик рыногунда ипотекалык насыялоону кайра каржылоо булагын түзүү-ипотекалык насыялоону өнүктүрүүнүн экономикалык базасы болуп эсептелинет.

Ипотекалык баалуу кагаздар эркин акча каражаттарынын рыногунда пенсиялык фонд, коммерциялык банктар, камсыздандыруу компаниялар сыяктуу институционалдык инвесторлор аркылуу ипотекалык насыялоону андан ары өнүктүрүү болуп саналат.

Ошол эле күнү  «Мамлекеттик Камсыздандуруу Компания» ААКун  Төрагасы Эгамбердиева Жумагүл  кызыкчылыгын көрсөтүп "Ипотекалык облигацияларды"  сатып алуусун  билдирди.

Презентацияга  катышкан   банктык мекемелеринин  өкүлдөрү абдан активдүү талкулоого катышышты.

Өз кезегинде “МИК” ААК- му  ири мамлекеттик ишканалардын, пенсия каражаттары жана башка уюмдар  менен узак  жана жемиштүү кызматташууга даяр.

"Ипотекалык баалуу кагаздар" механизми Кыргыз Республикасында ипотекалык насыялоону  өнүктүрүү  үчүн  катализатору болуп эсептелинет.