Ипотеканы өнүктурүү-Президентин эң негизги багыты.