Ипотекалык баалуу кагаздар

04 Октября 2017

Кыргыз Республикасынын “Арзан турак жай 2015-2020” программасынын чегинде  бардык берилүүчү  насыялар боюнча  ипотекалык күрөөлүк чыгарылат

“Мамлекеттик Ипотекалык Компания” ААК иш-аракетиндеги багыттардын бири болуп ипотекалык насыялоонун экинчи рыногун өнүктүрүү болуп саналат.

Ипотекалык баалуу кагаздардын  (облигациялар)  рыногу  экинчи ипотекалык рынокту билдирет.

Кыргыз Республикасында  экинчи ипотекалык  рынокту өнүктүрүү  мүмкүндүгү  2016-жылдын июль айында Кыргыз Республикасынын “Ипотекалык  баалуу кагаздар рыногу тууралуу”  мыйзамын кабыл алуу жана 2016-жылдын август айында Кыргыз Республикасынын “Күрөө тууралуу” мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү учурунан баштап түзүлдү. 

Ипотекалык насыялоонун экинчи  рыногунда өз ара аракеттенүүнүн негизги принциби төмөндө көрсөтүлөт:

Экинчи ипотеккалык рынокту өнүктүрүүнүн максаты болуп Кыргыз Республикасында  турак жай каржылоо көйгөйүн – МИК менен өнөктөштүктө иштеп жатышкан коммерциялык банктар камсыз кыла турган насыя ресурстарынын танкыстык көйгөйүн  чечүү болуп саналат.

Ипотекалык насыялар боюнча биринчи ипотекалык күрөөлүк ушул жылдын сентябрь айында чыгарылды. Мына ушул учурдан баштап ипотекалык насыя алууда  милдеттүү шарт болуп Банктын пайдасына ипотекалык күрөөлүктөрдү чыгаруу саналат.  

Ипотекалык баалуу кагаздар жөнүндө презентация