Ипотека көрсөткүчтөрү

14 Июля 2017

2017-жылдын 14-июлуна карата МИК тарабынан 1427 насыя берилип, жалпы суммасы     1 733 236 823,00    сомду түздү.