Ипотека көрсөткүчтөрү

07 Июля 2017

2017-жылдын 7-июлуна карата МИК тарабынан 1399 насыя берилип, жалпы суммасы     1 697 400 173,00    сомду түздү.