2017-жылдын 6-майында Кыргыз Республикасынын Президенти Атамбаев Алмазбек Шаршенович “Ипотекалык турак жай насыясы жөнүндө” Мыйзамына кол койду.

10 Мая 2017

2017-жылдын 6-майында Кыргыз Республикасынын Президенти Атамбаев Алмазбек Шаршенович “Ипотекалык турак жай насыясы жөнүндө” Мыйзамына кол койду. Мыйзам доолбору 2017-жылдын 30-мартында  Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинде үчүнчү окууда кабыл алынган.

Бул Мыйзам жарандарды жеткиликтүү турак жай менен камсыз кылуу чөйрөсүндөгү бирдиктүү мамлекеттик саясатты ишке ашыруу боюнча укуктук негиздерди белгилейт. Мыйзам жөнгө салуучу чөйрө – жарандар жана аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын ортосундагы  жеткиликтүү турак жай менен камсыз кылуу алкагында келип чыккан мамилелер.

Бул Мыйзамдын максаттары:

жеңилдетилген ипотекалык насыялоо программаларын ишке ашыруу жана киргизүү;
жарандар үчүн ипотекалык насыянын жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу;
эконом-класс турак жай курулушун өнүктүрүү;
мамлекеттик турак жай программаларын ишке ашырууда мамлекеттик колдоо.

             Мыйзамда базалык пайыздык чен 10% болуп коюлган. Базалык пайыздык ченге коэффициенттер колдонулат, аларды эсептөнүн тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөту тарабынан аныкталат. Андан тышкары алгачкы салымдын көлөмү сатып алынуучу турак жайдын наркынан 10 % жогору, насыялоонун мөөнөтү 5 жылдан кем эмес болуп аныкталган.

            Ошентип, Мыйзамдын кабыл алуусу Кыргыз Республикасында ипотекалык насыялоонун өнүгүүсүнө укуктук негиздерин, ошондой эле жарандардын турак жай шарттарын жакшыртууга укуктарын ишке ашырууга жана КР турак жай курулушун өнүктүрүүгө багытталган.