Программа катышуучуларына жардам

20 Апреля 2017

МИК “Арзан турак жай 2015-2020” программасынын катышуучулары үчүн  шарттарды жакшыртууда

МИК Программанын катышуучулары үчүн турак жайларды издөө түйшүгүн жеңилдетүү максатында, өзүнүн www.gik.kg  расмий сайтында “Катышуучулар үчүн батирлер”  http://gik.kg/ru/apartments/  биринчи (алдынкы) турак жайлар коомдук аянтчасын жайгаштырды.

Программанын катышуучулары азыркы учурда  турак жайларды рыноктон өз мүмкүнчүлүктөрүнө жараша сатып алып жатышат. Мындан тышкары, турмуш өзү көрсөтүп жаткандай, көптөгөн жарандарыбыз алгылыктуу баадагы ылайыктуу турак жайларды издеп табууда бир топ кыйынчылыктарга дуушар болушууда.

Ал эми бул аянтча курулуш компанияларына Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн  “Арзан турак жай 2015-2020” программасынын талаптарына  ылайыктуу батирлерин сатуу тууралуу маалыматтарын бөлүшүүгө, сатып алуучуларга маалымат алууга мүмкүнчүлүк түзөт.

Азыркы учурда МИК Кыргызстандын бардык аймактарынын тургундарына ипотекалык насыяларды берүү боюнча иш-аракетин  “Даяр турак жайды сатып алуу” жана “Жеке турак жайды куруу”   -   2 негизги механизми аркылуу ийгиликтүү ашырып жатат. 

Сурап билүү телефону: 0312 62 14 34.