Ипотека көрсөткүчтөрү

28 Марта 2017

2017-жылдын 28-мартына карата МИК  тарабынан 953 насыя берилип, жалпы суммасы 1 151 743 597,00 сомду түздү.

Азыркы учурда МИК “Даяр турак жайды сатып алуу” жана “Жеке турак жайды куруу” - 2 механизмин ишке ийгиликтүү ашырып жатат. Ипотекалык насыялар МИК менен өнөктөштүктө иштеп жаткан 11 коммерциялык банк тарабынан берилүүдө: