2017-жылдын 6-мартына карата берилген насыялар

06 Марта 2017

2017-жылдын 6-мартына карата МИК  тарабынан 867 насыя берилип, жалпы суммасы 1 042 559 015,00 сомду түздү.

Азыркы учурда МИК “Даяр турак жайды сатып алуу” жана “Жеке турак жайды куруу” - 2 механизмин ишке ийгиликтүү ашырып жатат. Ипотекалык насыялар МИК менен өнөктөштүктө иштеп жаткан 12 коммерциялык банк тарабынан берилүүдө: