2017-жылдын 1-мартына карата берилген насыялар

01 Марта 2017

2017-жылдын 1-мартына карата МИК  тарабынан 857 насыя берилип, жалпы суммасы 1 028 172 334,00 сомду түздү.

Азыркы учурда МИК “Даяр турак жайды сатып алуу” жана “Жеке турак жайды куруу” - 2 механизмин ишке ийгиликтүү ашырып жатат. Ипотекалык насыялар МИК менен өнөктөштүктө иштеп жаткан 12 коммерциялык банк тарабынан берилүүдө: