2017-жылдын 28-февралына карата берилген насыялар

28 Февраля 2017

2017-жылдын 28-февралына карата МИК  тарабынан 852 насыя берилип, жалпы суммасы 1 022 456 334,00 сомду түздү.

Азыркы учурда МИК “Даяр турак жайды сатып алуу” жана “Жеке турак жайды куруу” - 2 механизмин ишке ийгиликтүү ашырып жатат. Ипотекалык насыялар МИК менен өнөктөштүктө иштеп жаткан 12 коммерциялык банк тарабынан берилүүдө: