2017-жылдын 27-февралына карата берилген насыялар

27 Февраля 2017

2017-жылдын 27-февралына карата МИК  тарабынан 847 насыя берилип, жалпы суммасы 1 014 596 734,00 сомду түздү.

Азыркы учурда МИК “Даяр турак жайды сатып алуу” жана “Жеке турак жайды куруу” - 2 механизмин ишке ийгиликтүү ашырып жатат. Ипотекалык насыялар МИК менен өнөктөштүктө иштеп жаткан 12 коммерциялык банк тарабынан берилүүдө: