2017-жылдын 22-февралына карата берилген насыялар

22 Февраля 2017

2017-жылдын 22-февралына карата МИК  тарабынан 839 насыя берилип, жалпы суммасы 1 003 004 054,00 сомду түздү.

Азыркы учурда МИК “Даяр турак жайды сатып алуу” жана “Жеке турак жайды куруу” -  2 механизмин ишке ийгиликтүү ашырып жатат. Ипотекалык насыялар МИК менен өнөктөштүктө иштеп жаткан 12 коммерциялык банк тарабынан берилүүдө: