Тизмелер

“Арзан турак жай 2015-2020” Программасынын катышуучуларын тандоонун тартиби жөнүндө Убактылуу жобого ылайык бекитилген тизмелердин колдонуу мөөнөтү жарыяланган учурдан тартып бир жылды түзөт.

Ипотекалык насыялоонун “Жеткиликтүү ипотека” (бюджеттик мекемелердин кызматкерлери) багыты боюнча “Арзан турак жай 2015-2020” Программасынын катышуучуларынын тизмелери.

22-23. Катышуучулардын 2019-жылдын 20-майында каралган тизмелери – “Жеңилдетилген ипотека”

21. Катышуучулардын 2018-жылдын 25-декабрында каралган тизмелери – “Жеңилдетилген ипотека”

20. Катышуучулардын 2018-жылдын 22-ноябрында каралган тизмелери – “Жеңилдетилген ипотека”

Ипотекалык насыялоонун “Арзан ипотека” (жеке менчик мекемелердин кызматкерлери) багыты боюнча “Арзан турак жай 2015-2020” Программасынын катышуучуларынын тизмелери.

1. Катышуучулардын 2018-жылдын 24-сентябрында каралган тизмелери – “Арзан ипотека”

2. Катышуучулардын 2019-жылдын 14-мартында каралган тизмелери – “Арзан ипотека”

3. Катышуучулардын 2019-жылдын 27-майында каралган тизмелери – “Арзан ипотека”

4. Катышуучулардын 2019-жылдын 13-июнунда каралган тизмелери – “Арзан ипотека”

5. Катышуучулардын 2019-жылдын 11-июлунда каралган тизмелери – “Арзан ипотека”