Тизмелер

“Арзан турак жай 2015-2020” Программасынын катышуучуларын тандоонун тартиби жөнүндө Убактылуу жобого ылайык бекитилген тизмелердин колдонуу мөөнөтү жарыяланган учурдан тартып бир жылды түзөт.

Ипотекалык насыялоонун “Жеткиликтүү ипотека” (бюджеттик мекемелердин кызматкерлери) багыты боюнча “Арзан турак жай 2015-2020” Программасынын катышуучуларынын тизмелери.

20. Катышуучулардын 2018-жылдын 22-ноябрында каралган тизмелери – “Жеткиликтүү ипотека”

19. Катышуучулардын 2018-жылдын 18-июнунда каралган тизмелери – “Жеткиликтүү ипотека”

18. Катышуучулардын 2018-жылдын 30-январында каралган тизмелери – “Жеткиликтүү ипотека”

17. Катышуучулардын 2017-жылдын 21-декабрында каралган тизмелери – “Жеткиликтүү ипотека”

Ипотекалык насыялоонун “Арзан ипотека” (жеке менчик мекемелердин кызматкерлери) багыты боюнча “Арзан турак жай 2015-2020” Программасынын катышуучуларынын тизмелери.

1. Катышуучулардын 2018-жылдын 24-сентябрында каралган тизмелери – “Арзан ипотека”