Тизмелер

“Арзан турак жай 2015-2020” Программасынын катышуучуларын тандоонун тартиби жөнүндө Убактылуу жобого ылайык бекитилген тизмелердин колдонуу мөөнөтү жарыяланган учурдан тартып бир жылды түзөт.

18. Катышуучулардын 2018-жылдын 30-январында каралган тизмелери

17. Катышуучулардын 2017-жылдын 21-декабрында каралган тизмелери

16.1. Катышуучулардын 2017-жылдын 28-ноябрында каралган тизмелери

16. Катышуучулардын 2017-жылдын 21-ноябрында каралган тизмелери

15. Катышуучулардын 2017-жылдын 6-октябрында каралган тизмелери

14.2. Катышуучулардын 2017-жылдын 26-сентябрында каралган тизмелери

14.1. Катышуучулардын 2017-жылдын 13-сентябрында каралган тизмелери

14. Катышуучулардын 2017-жылдын 6-сентябрында каралган тизмелери

13. Катышуучулардын 2017-жылдын 4-августунда каралган тизмелери

12. Катышуучулардын 2017-жылдын 30-июнунда каралган тизмелери​