Кыргыз Республикасынын премьер-министринин буйругу

     Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 5-августундагы № 560 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн “Арзан турак жай 2015-2020” программасын ишке ашыруу максатында, “Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 17-беренесине ылайык:

     Мамлекеттик турак жай программасынын маселелерин координациялоо боюнча ведомстволор аралык комиссия тиркемеге ылайык курамда түзүлсүн.

 

Премьер-министр                                                                  Т.А. Сариев