"Арзан турак жай 2015-2020" программасынын катышуучуларын тандоонун тартиби жөнүндө Убактылуу жобо

// // //