"Контрактык турак жай аманат" механизми боюнча анкета суроолору.

“Контрактык турак жай аманат” механизми.

Ипотекалык насыяны алууда турак жайдын суммасынан 10-30 пайыз өлчөмүндө өздүк төлөмдү төлөө шарт. Программаны ишке ашыруунун  жүрүшүндө  анын катышуучуларынын бир бөлүгү өздүк салымдын тиешелүү суммасын чогултууда кыйналып жатышканы белгилүү болду.

МИК мына ушул жагдайды эске алуу менен жана  ипотекалык насыялоонун дүйнөлүк тажрыйбаларына таянып, ипотекалык насыялоонун  “Контранктык турак жай аманат” жаңы механизмин иштеп чыгууда. Мында жарандардын  топтолгон акча каражаттары кайра эле алардын насыя алуусуна пайдаланылат.

Сунушталып жаткан “Контрактык турак жай аманат” жаңы механизмин өнүктүрүп кетүү үчүн Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын атайын лицензиясы менен иштей турган уюмду негиздөө зарыл. Ошондуктан азыркы учурда Экономика министрлиги тарабынын анын институт катары орун алышы боюнча  маселе каралып жатат.

Уюштурула турган уюмдун милдеттери мындайча:  каражаттарды кабыл алуу, аларды сактоо, убактысы келгенде жеңилдетилген шартта ипотекалык насыя берүү. Пайыздык чендер жылдык 7-9 % өлчөмүндө болору каралууда.

Контрактык турак жай аманат механизминин чегинде бериле турган продукттардын болжолдуу параметрлери төмөндө келтирилген:

Төмөндөгү шилтеме аркылуу жаңы механизмдин шарттары тууралуу анкета суроолорун жүктөп алсаңар болот, сиздердин жоопторуңузга жараша жаңы механизмге өзгөртүүлөр киргизилет.

анкетаны жүктөп алуу