Арыз берүү үчүн документтердин тизмеси

Программанын “Жеңилдетилген ипотека” багыты боюнча (бюджеттик мекемелерде иштеген жарандар) катышууга арыз берүү үчүн зарыл болгон документтердин тизмеси:

 1. Программага катышууга анкета-арыз;
 1. Паспорттун көчүрмөсүн (салыштыруу үчүн түп нускасы);
 1. Иш берүүчү тарабынан күбөлөндүрүлгөн эмгек китепчесинин көчүрмөсү;
 1. Нике тууралуу күбөлүктүн көчүрмөсүн (салыштыруу үчүн түп нускасы);
 1. Балдарынын туулгандыгы жөнүндө күбөлүктөрүнүн көчүрмөлөрүн (салыштыруу үчүн түп нускасы);
 1. Акыркы 3 жылдын ичинде турак жайынын жана турак жай боюнча бүтүмдөрүнүн болушу (жоктугу) жөнүндө кыймылсыз мүлккө укукту каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын маалымкаты (укукка ээ болуу маалымкаты);
 2. Зарылчылык туулса жашаган жеринен маалымкат.

Программанын “Арзан ипотека” багыты боюнча (бардык жарандар) катышууга арыз берүү үчүн зарыл болгон документтердин тизмеси:

 1. Программага катышууга анкета-арыз;
 2. Паспорттун көчүрмөсүн (салыштыруу үчүн түп нускасы);
 3. Иш берүүчү тарабынан күбөлөндүрүлгөн эмгек китепчесинин көчүрмөсү;
 4. Нике тууралуу күбөлүктүн көчүрмөсүн (салыштыруу үчүн түп нускасы);
 5. Балдарынын туулгандыгы жөнүндө күбөлүктөрүнүн көчүрмөлөрүн (салыштыруу үчүн түп нускасы);
 6. Акыркы 3 жылдын ичинде турак жайынын жана турак жай боюнча бүтүмдөрүнүн болушу (жоктугу) жөнүндө кыймылсыз мүлккө укукту каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын маалымкаты (укукка ээ болуу маалымкаты);
 7. Жеке ишкер катары катто күбөлүгү же ишкерлике патент жана төлөнгөн налогтор тууралуу квитанция;
 8. Зарылчылык туулса жашаган жеринен маалымкат.

 

                                                                               АНКЕТА-АРЫЗ