Катышуучуларды тандоонун критерийлери


1. Ипотекалык кредит алган учурда курагы 21 жаштан жогору жана ипотекалык кредиттин акыркы суммасын төлөгөн учурда жашы 65ке чейинки Кыргыз Республикасынын жарандары Программанын катышуучусу болушат.

  1. Турак жайды сатып алуу же куруу үчүн катышуучуларга коюлуучу талаптар:

- жалпы эмгек стажы 3 жылдан кем эмес же ушул уюмда иш стажы бир жылдан кем эмес болгондо;

- катышуучуда, катышуучунун күйөөсүндө (аялында) жана катышуучунун жашы жете элек балдарында жеке турак жайынын жоктугу;

- Программага катышуучуда, катышуучунун күйөөсүндө (аялында) жана катышуучунун жашы жете элек балдарында катышууга арыз берген күнгө чейин акыркы 3 жылдын ичинде турак жайга байланыштуу кандайдыр бир жарандык-укуктук бүтүмдөрдүн жоктугу;

- катышуучунун төлөөгө жөндөмдүүлүгү.

  1. Программанын катышуучуларынын арыздарын кароодо турак жай маселелери боюнча комиссия биринчи кезекте ипотекалык кредит алуу укугун төмөнкүлөргө берет:

- 5 же андан көп балдары бар, көп балалуу үй-бүлөлөргө;

- ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды тарбиялап жаткан адамдарга.

 

 

// // //