Катышуучулардын 2017-жылдын 28-ноябрында каралган тизмелери