Катышуучулардын 2017-жылдын 26-сентябрында каралган тизмелери