Катышуучулардын 2017-жылдын 13-сентябрында каралган тизмелери