Катышуучулардын 2017-жылдын 6-сентябрында каралган тизмелери