Чогуу алгандагы кирешеден мүлктөй салыктык чыгарып салуу боюнча эскерткич

28 Сентября 2016

Ипотекага  кыймылсыз мүлк алуу, аны куруу сыяктуу эле кыйла сарптоолорду талап кылган иш экени шексиз. Бирок Кыргыз Республикасынын ар бир жараны  жашай турган үйдү, батирди алууда жеке адамдардын кирешесинен алынуучу  салыкты төлөөдө жеңилдиктерден пайдаланууга укуктуу, тактап айтканда, ипотека шарты менен  турак жай алууда же курууда сарпталган каражаттардын  тиешелүү бөлүгүнүн ордун толтуруп алууга болот.

Ипотека шартында турак жай алууда жана курууда, сиз  Кыргыз Республикасынын Салык Кодексине (КРСК 172ст.) ылайык мүлктөй салыктык чыгарып салуудан пайдаланууга укуктуусуз. Ипотекалык пайыз боюнча мүлктөй салыктык чыгарып салуу алардын банкка төлөнүшүнө жараша болот.  Пайыздар боюнча  салыктык чыгарып салуу үчүн жыл сайын  салык органдарына ( мамлекеттик салык кызматынын талабы боюнча)  чыгарып салууга тиешелүү болгон сумма толук жоюлганга чейин  документтердин толук пакетин берүү зарыл.

172-берене. Мүлктөй салыктык чыгарып салуулар

Салык төлөөчү ипотекалык кредит боюнча пайыздарды жоюуга салык төлөөчү тарабынан иш жүзүндө жиберилген каражаттардын суммасында мүлктөй салыктык чыгарып салууга укуктуу, бирок бир жылда 230000 сомдон ашык эмес. Турак жай фондунун имараттарын жана жайларын ушул имараттарды жана жайларды күрөөгө коюу менен сатып алуу жана/же куруу үчүн алынган кредит ипотекалык кредит деп эсептелет.

Мүлктөй салыктык чыгарып салуу салык төлөөчүгө салык төлөөчүнүн жазуу жүзүндөгү арызынын жана кредитти жана анын пайыздарын жоюунун эсебине салык төлөөчүнүн акча каражаттарын төлөнгөн фактысын ырастаган документтеринин негизинде ал тарабынан салыктык декларация берилген учурда берилет.

Ушул беренеде каралган мүлктөй салык чегерими, эгерде салык төлөөчүгө турак үй, квартира куруу же алуу жумуш берүүчүнүн же башка субъекттин каражатынын эсебинен жүргүзүлсө, эгерде турак үйдү, квартираны, бөлмөнү же алардагы үлүштү сатуу-сатып алуу бүтүмү бирине-бири көзкаранды жеке жактардын ортосунда жасалса, колдонулбайт.

Кененирээк маалымат алуу үчүн “МИК” ААКнун имаратына  Бишкек шаары, Чүй проспекти, 106 дареги боюнча, 119-кабинетке, Продукттарды иштеп чыгуу жана сатуу (ПСИБ) бөлүмүнө, телефон (0312) 66 37 49 аркылуу же  Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик салык кызматына да кайрылууга болот.

 Мүлктөй салыктык чыгарып салуулар үчүн  салык органына Декларант тарабынан бериле турган документтер тизмеги

1. Декларанттын паспортунун көчүрмөсү.

2. Декларанттын аялынын/күйөсүнүн паспортунун көчүрмөсү.

3. Нике  тууралуу күбөлүктүн  же ажырашкандыгы тууралуу документтин көчүрмөсү.

4. Ипотекалык кредит алууга  банктар  жана/же  финансы-кредиттик мекемелер менен   бекитилген  ипотека келишиминин көчүрмөсү.

5. Күрөө жөнүңдө  келишимдин көчүрмөсү.

6. Ипотекалык кредитти төлөө тууралуу төлөм документтеринин көчүрмөсү.

7. Алынган, кайтарылган кредиттердин суммасы жана алар боюнча  төлөнгөн пайыздар тууралуу банк мекемелеринен маалымкат.

8. Декларанттын иштеп жаткан  (негизги жана негизги э\мес) жеринен эсептелген эмгек акысынын суммасы, киреше салыгынан кармалган сумма  жана мүлктөй салыктык чыгарып салуулар учуруна туура келүүчү календардык жыл үчүн  эмгек акысынан мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча чегерүүлөр  тууралуу маалымкат.

9. Декларанттын аялынын/күйөсүнүн иштеп жаткан  (негизги жана негизги э\мес)  жеринен эсептелген эмгек акысынын суммасы, киреше салыгынан кармалган сумма  жана мүлктөй салыктык чыгарып салуулар учуруна туура келүүчү календардык жыл үчүн  эмгек акысынан мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча чегерүүлөр  тууралуу маалымкат.

// // //